Copyright

 

Veškerá práva vyhrazena. Bez výslovného souhlasu Klubu chovatelů teriérů a jednotlivých autorů zejména nelze žádné materiály zveřejněné na těchto stránkách, a to v celku i v jakékoliv části, dále přetiskovat, kopírovat, a to ani pro veřejné, ani pro soukromé účely. Citování bez souhlasu Klubu chovatelů teriérů a jednotlivých autorů je možné jen v rozsahu vyplývajícím z autorského zákona. Uvedené omezení se netýká materiálů, u kterých jsou výslovně uvedeny jiné podmínky.

Klub chovatelů teriérů neodpovídá za pravdivost jednotlivých materiálů, za kterou odpovídají výhradně jednotliví autoři. Klub chovatelů teriérů neodpovídá za žádné důsledky užití informací, zveřejněných na těchto stránkách. Za zveřejnění materiálů nevzniká autorovi právo na honorář ani na jakoukoliv jinou odměnu.

Klub chovatelů teriérů si vyhrazuje právo příspěvky jednotlivých autorů redakčně upravit či zcela odmítnout. Zejména budou odmítnuty příspěvky, které by mohly poškodit dobré jméno Klubu chovatelů teriérů. Odmítnuty budou také příspěvky inzertního charakteru, nabídnuté ke zveřejnění mimo inzertní rubriku (za příspěvky inzertního charakteru se považují nejen texty propagující chovatelské stanice a různé výrobky či služby, ale i fotografie psů s popisky, které vyznívají jako reklama). V neposlední řadě mohou být zkráceny či odmítnuty příspěvky, které dublují informace zveřejněné na jiných místech těchto webových stránek.