KLUB CHOVATELŮ TERIÉRŮ
ANGLICKÝ TOY TERIÉR * AUSTRALSKÝ SILKY TERIÉR * AUSTRALSKÝ TERIÉR * BEDLINGTON TERIÉR * BORDER TERIÉR * ČESKÝ TERIÉR * DANDIE DINMONT TERIÉR * GLEN OF IMAAL TERIÉR * IRSKÝ SOFT COATED WHEATEN TERIÉR * IRSKÝ TERIÉR * JACK RUSSELL TERIÉR * JAPONSKÝ TERIÉR * KERNTERIÉR * KERRY BLUE TERIÉR * LAKELAND TERIÉR * MANCHESTER TERIÉR * NORFOLK TERIÉR * NORVIČ TERIÉR * PARSON RUSSELL TERIÉR * PATTERDALE TERIÉR * SEALYHAM TERIÉR * SKAJTERIÉR * SKOTSKÝ TERIÉR * TOY FOXTERIÉR * VELŠTERIÉR * WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR
inzerce KCHT
komerční inzerce
ztráty a nálezy
Nový pilotní web
Přihláška do KCHT
Členské příspěvky
Základní informace
Historie
Organizační řád
Stanovy
Osobní údaje
Zařazení do chovu
Popisný svod
Doporučení ke krytí
Seznam chovných psů
Zdravotní vyšetření
Kluboví šampioni
Podmínky šampionátů
Klubové výstavy
Archiv
Zkouška Po výstřelu
Klubové zkoušky
Soutěž Nejlepší teriér
Seznam a popis
Fotogalerie
Archív
Zvláštní Zpravodaj
Články
Formuláře
Poradci chovu
Redakce
Výbor KCHT
Propagace
OdkazyAKTUALITY: Cestování se psy

Vstup do Evropské unie sebou přinesl řadu změn, které není úplně jednoduché sledovat. Následující povídání se týká cestování se psy a také s kočkami nebo fretkami a požadavky v něm uvedené budou platit od 7. července 2004. Vyplývají z kapitoly IV, článku 15 nařízení EP a Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS.

Předpisy týkající se cestování se psem se dají zhruba rozdělit do čtyř částí na cestování po členských státech EU mimo velké Británie, Švédska a Irska, cestování do Velké Británie, Irska a Švédska, dovoz zvířat nebo návrat se zvířaty z tak zvaných vyjmenovaných třetích států a dovoz zvířat nebo návrat se zvířaty z ostatních třetích států.

 

1) Požadavky pro cestování se psem z České republiky do ostatních států EU mimo Velké Británie, Irska a Švédska

 

Ø      pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata- tak zvaný pas.

Ø      pes musí být identifikačně označen. Uznávány jsou dva způsoby

a)      tetování

b)      mikročip

Ø      pes musí mít platné očkování proti vzteklině

Ø      mláďata mladší 3 měsíců , která nejsou očkována mohou cestovat pokud mají vystavený pas a od narození pobývala na stejném místě a nepřišla do kontaktu s volně žijícími zvířaty nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá

 

2) Požadavky pro cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska a Švédska

 

Ø      pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata- tak zvaný pas.

Ø      pes musí být identifikačně označen (tetování nebo mikročip)

Ø      pes musí mít platné očkování proti vzteklině

Ø      musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu . Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.

Ø      štěňata mladší 3 měsíců nesmí , pokud jim výše uvedené státy neposkytly vyjímku, cestovat.

 

3) Požadavky na cestování se zvířaty z vyjmenovaných třetích států – dovoz nebo zpětný návrat(tyto požadavky se vztahují na některé nečlenské státy EU, např. USA,Kanadu, Chorvatsko atd (přesný seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR)

Ø      pas nebo doklad o splnění podmínek dovozu

Ø      identifikační označení čipem nebo tetováním

Ø      pes musí mít platné očkování proti vzteklině

Ø      štěňata mladší 3 měsíců , která nejsou očkována mohou být dovezena, pokud to dovoluje výskyt vztekliny v zemi původu.

 

4) Požadavky na cestování se zvířaty z ostatních třetích států – dovoz nebo zpětný návrat (tyto požadavky se vztahují na státy mimo EU, pokud nejsou uvedeny na seznamu zmíněném v bodě 3)

Ø      pas nebo doklad o splnění podmínek dovozu

Ø    identifikační označení čipem nebo tetováním

Ø      pes musí mít platné očkování proti vzteklině

Ø      musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu . Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.

 

K výše uvedeným bodům se vztahují některá další ustanovení. Např proti vzteklině musí být očkovaná zvířata starší 3 měsíců. Pas je nový a poměrně obsáhlý formulář s jasně vymezenými údaji a bude evidováno kdo a komu určité číslo pasu vydal. Podle směrnice EU by mělo být tetování uznáváno po přechodnou dobu osmi let a v případě čipování by měl použitý mikročip odpovídat požadavkům tak zvané ISO normy č. 11784 a 11785. Uvedené pasy může vystavovat a odběry krve zaměřené na stanovení hladiny protilátek proti vzteklině může provádět pouze veterinář, který byl na základě splnění různých podmínek schválen a registrován příslušnou veterinární správou. Samotné vyšetření krve provádějí tak zvané "schválené laboratoře" Jejich seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy ČR, kde je zároveň možné najít podrobnější informace o podmínkách pro "cestování se psy" platných od 7.července 2004.

 

Vladimíra Tichá

AKTUALITY
Zaslat příspěvek

31.10.2020 
2. uzávěrka v pátek 13.11.!
Vánoční výstava

26.10.2020 
Členské příspěvky
až od 1.11.2020

22.09.2020 
Pilotní web
pro zájemce

08.09.2020 
Vstupní listy ke stažení
KV Mladá Boleslav

04.09.2020 
Zpravodaj KCHT

26.08.2020 
Klubová MB
statistika

13.08.2020 
UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrky výstav

více...

© KCHT 1999 - 2017. Datum poslední aktualizace 31.10.2020, Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o.