KLUB CHOVATELŮ TERIÉRŮ
ANGLICKÝ TOY TERIÉR * AUSTRALSKÝ SILKY TERIÉR * AUSTRALSKÝ TERIÉR * BEDLINGTON TERIÉR * BORDER TERIÉR * ČESKÝ TERIÉR * DANDIE DINMONT TERIÉR * GLEN OF IMAAL TERIÉR * IRSKÝ SOFT COATED WHEATEN TERIÉR * IRSKÝ TERIÉR * JACK RUSSELL TERIÉR * JAPONSKÝ TERIÉR * KERNTERIÉR * KERRY BLUE TERIÉR * LAKELAND TERIÉR * MANCHESTER TERIÉR * NORFOLK TERIÉR * NORVIČ TERIÉR * PARSON RUSSELL TERIÉR * PATTERDALE TERIÉR * SEALYHAM TERIÉR * SKAJTERIÉR * SKOTSKÝ TERIÉR * TOY FOXTERIÉR * VELŠTERIÉR * WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR
inzerce KCHT
komerční inzerce
ztráty a nálezy
Nový pilotní web
Přihláška do KCHT
Členské příspěvky
Základní informace
Historie
Organizační řád
Stanovy
Osobní údaje
Zařazení do chovu
Popisný svod
Doporučení ke krytí
Seznam chovných psů
Zdravotní vyšetření
Kluboví šampioni
Podmínky šampionátů
Klubové výstavy
Archiv
Zkouška Po výstřelu
Klubové zkoušky
Soutěž Nejlepší teriér
Seznam a popis
Fotogalerie
Archív
Zvláštní Zpravodaj
Články
Formuláře
Poradci chovu
Redakce
Výbor KCHT
Propagace
OdkazyAKTUALITY: BZH Syrovice

Českomoravská kynologická jednota

Klub chovatelů teriérů (KCHT) 

ve spolupráci s OMS ČMMJ Třebíč

pořádají

KLUBOVÉ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ

Se zadáním titulů: CACT, Klubový vítěz, CCT

15. listopadu 2014 v honitbě MS Nové Syrovice

 

Organizace zkoušek:

Ředitel:                      Luděk Kovář

Správce:                     Josef Machát

Vedoucí skupin:        Členové MS Nové Syrovice

Rozhodčí:                  Deleguje ČMKJ Praha

Veterinární dozor:     Provede delegovaný státní veterinární lékař

Program zkoušek  :

-   730   sraz účastníků v areálu střelnice Nové Syrovice

-   745   veterinární prohlídka

-   800   slavnostní zahájení

-  1600   ukončení zkoušek a vyhlášení výsledků

Zadávání titulů:

Každé plemeno v pořadí 1.v I.ceně obdrží CACT, druhý v pořadí v I.ceně Res.CACT.

Další titul je podmíněn členstvím v KCHT – Klubový vítěz a CCT pro 1.psa v pořadí v I.ceně.Tituly nejsou nárokové.

Zadávání titulů platí pro plemena:

AUT,BDT, BRT,BRA,CR,CT,DDT,GIT,SCT,IRT,JRT, KBT, LT,MT,NFT,NOT,PRT,SET,ST,SKY,WT,WHW.

Všeobecná ustanovení:

Vůdce předloží pořadateli průkaz původu psa, členové KCHT  budou mít u sebe platný členský průkaz. Na zkouškách se bude posuzovat podle ZŘ pro zkoušky lovecké upotřebitelnosti platného od 1.4.2014. Každý přihlášený vůdce je povinen tento ZŘ znát a řídit se jeho ustanoveními. Pořadatel neručí za škody způsobené psem, za zranění ani jeho ztrátu. Zkoušky se konají za každého počasí.

Vůdce musí být myslivecky ustrojen.

Veterinární opatření:

Psi musí být klinicky zdraví. Háravé feny nebudou ke zkoušce připuštěny

Psi pocházející z ČR musí být vybaveni platným očkovacím průkazem (dle §96 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Prostory a zařízení, ve kterých se psi během akce zdržovali, musí být udržovány v čistotě a popřípadě po ukončení akce dezinfikovány. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny nebo zrušeny. Schválený řád ochrany zvířat ÚKOZ č.j. 37243/2005-11020, ze dne 23.2.2006. Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání akce.

Startovat bude maximálně 12 teriérů.

Bude-li přihlášeno méně teriérů, bude počet psů doplněn o jiná plemena, která nemohou soutěžit o CACT ani klubové tituly.

Startovné je 800,- pro členy KCHT. Pro nečleny klubu je startovné 1000,-Kč.

 

Uzávěrka přihlášek je 10.11.2014. K přihlášce je nutné připojit kopii průkazu původu a ústřižek od zaplacení startovného.

Poplatek za startovné zasílejte společně s přihláškou složenkou typu „C“ na adresu:

KCHT – Josef Machát, Pyšel 15, 67571 Náměšť nad Oslavou

 

 

 

Myslivecké kynologii zdar!

 

 

 

                         Mgr.Oldřich Blecha                                                            Josef Říha

                       předseda OMS Třebíč                                                     Předseda KCHT

 

 

AKTUALITY
Zaslat příspěvek

09.11.2020 
Vánoční výstava a co dál
Vánoční výstava

02.11.2020 
Vánoční výstava
přihlašování uzavřeno

26.10.2020 
Členské příspěvky
až od 1.11.2020

22.09.2020 
Pilotní web
pro zájemce

08.09.2020 
Vstupní listy ke stažení
KV Mladá Boleslav

04.09.2020 
Zpravodaj KCHT

26.08.2020 
Klubová MB
statistika

více...

© KCHT 1999 - 2017. Datum poslední aktualizace 30.11.2020, Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o.