KLUB CHOVATELŮ TERIÉRŮ
ANGLICKÝ TOY TERIÉR * AUSTRALSKÝ SILKY TERIÉR * AUSTRALSKÝ TERIÉR * BEDLINGTON TERIÉR * BORDER TERIÉR * ČESKÝ TERIÉR * DANDIE DINMONT TERIÉR * GLEN OF IMAAL TERIÉR * IRSKÝ SOFT COATED WHEATEN TERIÉR * IRSKÝ TERIÉR * JACK RUSSELL TERIÉR * JAPONSKÝ TERIÉR * KERNTERIÉR * KERRY BLUE TERIÉR * LAKELAND TERIÉR * MANCHESTER TERIÉR * NORFOLK TERIÉR * NORVIČ TERIÉR * PARSON RUSSELL TERIÉR * PATTERDALE TERIÉR * SEALYHAM TERIÉR * SKAJTERIÉR * SKOTSKÝ TERIÉR * TOY FOXTERIÉR * VELŠTERIÉR * WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR
inzerce KCHT
komerční inzerce
ztráty a nálezy
Nový pilotní web
Přihláška do KCHT
Členské příspěvky
Základní informace
Historie
Organizační řád
Stanovy
Osobní údaje
Zařazení do chovu
Popisný svod
Doporučení ke krytí
Seznam chovných psů
Zdravotní vyšetření
Kluboví šampioni
Podmínky šampionátů
Klubové výstavy
Archiv
Zkouška Po výstřelu
Klubové zkoušky
Soutěž Nejlepší teriér
Seznam a popis
Fotogalerie
Archív
Zvláštní Zpravodaj
Články
Formuláře
Poradci chovu
Redakce
Výbor KCHT
Propagace
OdkazyBONITACE – POPISNÝ SVOD

Nejbližší termín 

Řád pro popisný svod – bonitaci KCHT

1. Popisný svod Klubu chovatelů teriérů je pořádán u plemen český teriér, dandie dinmont teriér, skotský teriér a west highland white teriér.

Úprava Organizačního a zápisního řádu KCHT od 1.1.2014: Čl.4 Podmínky pro zařazení do chovu a podmínky chovu- 1) Zvláštní část- zrušení popisných svodů pro plemena skotský a west highland white teriér byla schválena výborem KCHT dne 28.10.2013. Zrušen je i požadavek na popisný svod u plemene dandie dinmont terier.

 

2. Popisného svodu se může zúčastnit jedinec starší dvanácti měsíců, a to bez ohledu na to, zda má či nemá absolvovánu výstavu a zda jeho majitel je či není členem klubu. Popisný svod se skládá z detailního popisu exteriérových znaků hodnoceného jedince.

3. Podkladem popisného svodu je předem připravený formulář obsahující hodnocení jednotlivých partií. Hodnocení je anonymní, k posudkovému listu se až po posouzení přikládá fotokopie průkazu původu.

4. Závěr popisného svodu může znít:
a) Doporučen k chovu – takový jedinec je zařazen do chovu, pokud splní další chovnými podmínkami požadované náležitosti, např. výstavní ocenění.
b) Nedoporučen k chovu – v případě, že pes vykazuje vlastnost, která je v posudkovém listě přímo psána jako z chovu vylučující (např. absence řezáku ,nekorektní skus, anomálie prutu, vada pigmentu) nebo pokud hodnocený jedinec nevyhovuje podmínkám pro zařazení do chovu (absence většího počtu zubů než povolují podmínky u plemene, nestandardní kohoutková výška)
c) Popisný svod odložen – v případě, že zjištěné nedostatky jsou závažné, ale je možnost, že se dalším vývojem psa situace změní (např. pigmentace u plemene west highland white teriér).

5. Originál posudkového listu obdrží majitel hodnoceného jedince, kopie zůstává chovatelskému klubu. Výsledek svodu je zapisován do PP.

6. Popisné svody posuzuje nejméně jeden rozhodčí s aprobací na hodnocené plemeno plus na místě určený zástupce chovatelů. Ze strany KCHT je snaha, aby popisné svody posuzovali v rámci možností stejní rozhodčí. Důvodem je požadavek na stejné hodnocení.

7. Proti výsledku popisného svodu se může majitel psa odvolat. Odvolání se podává výboru KCHT písemnou formou s termínem dodání do 14 dnů po konání svodu.

Schváleno výborem KCHT dne 31.října 2010

AKTUALITY
Zaslat příspěvek

09.11.2020 
Vánoční výstava a co dál
Vánoční výstava

02.11.2020 
Vánoční výstava
přihlašování uzavřeno

26.10.2020 
Členské příspěvky
až od 1.11.2020

22.09.2020 
Pilotní web
pro zájemce

08.09.2020 
Vstupní listy ke stažení
KV Mladá Boleslav

04.09.2020 
Zpravodaj KCHT

26.08.2020 
Klubová MB
statistika

více...

© KCHT 1999 - 2017. Datum poslední aktualizace 30.11.2020, Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o.