KLUB CHOVATELŮ TERIÉRŮ
ANGLICKÝ TOY TERIÉR * AUSTRALSKÝ SILKY TERIÉR * AUSTRALSKÝ TERIÉR * BEDLINGTON TERIÉR * BORDER TERIÉR * ČESKÝ TERIÉR * DANDIE DINMONT TERIÉR * GLEN OF IMAAL TERIÉR * IRSKÝ SOFT COATED WHEATEN TERIÉR * IRSKÝ TERIÉR * JACK RUSSELL TERIÉR * JAPONSKÝ TERIÉR * KERNTERIÉR * KERRY BLUE TERIÉR * LAKELAND TERIÉR * MANCHESTER TERIÉR * NORFOLK TERIÉR * NORVIČ TERIÉR * PARSON RUSSELL TERIÉR * PATTERDALE TERIÉR * SEALYHAM TERIÉR * SKAJTERIÉR * SKOTSKÝ TERIÉR * TOY FOXTERIÉR * VELŠTERIÉR * WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR
inzerce KCHT
komerční inzerce
ztráty a nálezy
Nový pilotní web
Přihláška do KCHT
Členské příspěvky
Základní informace
Historie
Organizační řád
Stanovy
Osobní údaje
Zařazení do chovu
Popisný svod
Doporučení ke krytí
Seznam chovných psů
Zdravotní vyšetření
Kluboví šampioni
Podmínky šampionátů
Klubové výstavy
Archiv
Zkouška Po výstřelu
Klubové zkoušky
Soutěž Nejlepší teriér
Seznam a popis
Fotogalerie
Archív
Zvláštní Zpravodaj
Články
Formuláře
Poradci chovu
Redakce
Výbor KCHT
Propagace
Odkazy 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ U ČLENŮ KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ

 

Členové Klubu chovatelů teriérů z.s. (dále KCHT) svým podpisem na přihlášce souhlasili se stanovami a tím i se zpracováním některých osobních údajů za účelem naplnění poslání klubu. Nová legislativa vyžaduje upřesnění osobních údajů a způsobu jejich zpracovávání.

 

 1. Klub chovatelů teriérů z. s. IČ:45769745, se sídlem Salmovská 11, 120 00 Praha 2, zapsaný ve složce L 3875 vedené u Městského soudu v Praze ve smyslu příslušných právních předpisů

zpracovává za účelem naplnění poslání klubu tyto osobní údaje svých členů:

  1. jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefon, e-mail
  2. vede seznam členů, který na základě Stanov KCHT nesmí být bez souhlasu všech členů zveřejněn
  3.  evidenci plateb členských příspěvků
  4.   informace o platnosti či zániku členství
  5. údaje o kárných opatřeních
  6. údaje o rozhodčích pro posuzování exteriéru a výkonu psů
  7.  údaje o chovných psech, chovných fenách a odchovaných vrzích
  8.  údaje o psech a fenách a jejich majitelích pro potřeby pořádání výstav a zkoušek a zveřejňování jejich výsledků v tiskovinách a na webu KCHT

 

 

2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem naplnění poslání KCHT

 

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno KCHT, některé údaje pro KCHT mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) plemenná kniha

b) firmy zajišťující zpracování a distribuci klubových tiskovin.

c) správce webových stránek

 

 4. Člen KCHT  má právo:

- vzít souhlas se zpracováváním svých údajů kdykoliv zpět

- požadovat po KCHT informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává a vysvětlení o způsobu zpracovávání

 - nechat své osobní údaje aktualizovat či opravit

 - žádat KCHT o výmaz svých osobních údajů pokud to zákon a nadřízené předpisy umožňují

 - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na KCHT nebo příslušné instituce

 

 5. Osobní údaje členů jsou uchovávány deset let po zániku členství.

 

Schváleno výborem KCHT

AKTUALITY
Zaslat příspěvek

09.11.2020 
Vánoční výstava a co dál
Vánoční výstava

02.11.2020 
Vánoční výstava
přihlašování uzavřeno

26.10.2020 
Členské příspěvky
až od 1.11.2020

22.09.2020 
Pilotní web
pro zájemce

08.09.2020 
Vstupní listy ke stažení
KV Mladá Boleslav

04.09.2020 
Zpravodaj KCHT

26.08.2020 
Klubová MB
statistika

více...

© KCHT 1999 - 2017. Datum poslední aktualizace 30.11.2020, Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o.