KLUB CHOVATELŮ TERIÉRŮ
ANGLICKÝ TOY TERIÉR * AUSTRALSKÝ SILKY TERIÉR * AUSTRALSKÝ TERIÉR * BEDLINGTON TERIÉR * BORDER TERIÉR * ČESKÝ TERIÉR * DANDIE DINMONT TERIÉR * GLEN OF IMAAL TERIÉR * IRSKÝ SOFT COATED WHEATEN TERIÉR * IRSKÝ TERIÉR * JACK RUSSELL TERIÉR * JAPONSKÝ TERIÉR * KERNTERIÉR * KERRY BLUE TERIÉR * LAKELAND TERIÉR * MANCHESTER TERIÉR * NORFOLK TERIÉR * NORVIČ TERIÉR * PARSON RUSSELL TERIÉR * PATTERDALE TERIÉR * SEALYHAM TERIÉR * SKAJTERIÉR * SKOTSKÝ TERIÉR * TOY FOXTERIÉR * VELŠTERIÉR * WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR
inzerce KCHT
komerční inzerce
ztráty a nálezy
Nový pilotní web
Přihláška do KCHT
Členské příspěvky
Základní informace
Historie
Organizační řád
Stanovy
Osobní údaje
Zařazení do chovu
Popisný svod
Doporučení ke krytí
Seznam chovných psů
Zdravotní vyšetření
Kluboví šampioni
Podmínky šampionátů
Klubové výstavy
Archiv
Zkouška Po výstřelu
Klubové zkoušky
Soutěž Nejlepší teriér
Seznam a popis
Fotogalerie
Archív
Zvláštní Zpravodaj
Články
Formuláře
Poradci chovu
Redakce
Výbor KCHT
Propagace
OdkazyNEJLEPŠÍ TERIÉR KCHT

Výsledky: Krása 2019 :: Lovecký výkon 2019  :: Ostatní 2019 

Výsledky: Krása 2018 :: Lovecký výkon 2018 :: Ostatní 2018 

 

NEJLEPŠÍ TERIÉR KCHT V ROCE 2019

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ TITULU NEJLEPŠÍ TERIÉR ROKU KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ PLATNÁ OD 1. 1. 2019

 

VŠEOBECNÁ ČÁST

1) Soutěž o titul Nejlepší teriér roku KCHT vypisuje Klub chovatelů teriérů (KCHT). Zúčastnit se jí mohou všechna plemena zastřešená KCHT.

2) Soutěž se vypisuje v kategoriích krása, lovecký výkon a ostatní výkon.

3) Do soutěže se započítávají výsledky výstav, zkoušek a soutěží zapsané v PP psa nebo v pracovní knížce a dosažené v kalendářním roce, na který se soutěž vypisuje.

4) Dodržena musí být následující pravidla:

a) Majitel nebo všichni spolumajitelé soutěžícího teriéra musí být členy KCHT po celou dobu započítávaných výstav, zkoušek nebo soutěží a přihlášený pes musí být po celou tuto dobu i v době uzávěrky soutěže v majetku člena KCHT.

b) Přihláška do soutěže včetně kontaktních adres je zveřejněna v čísle 3, Zpravodaje KCHT v daném roce nebo na webu KCHT.

5) Každý účastník zašle nejpozději do 31. 1. 2020 elektronicky nebo písemně na zveřejněné kontaktní adresy:

a) přihlášku do soutěže,

b) čitelnou oboustrannou kopii PP.

6) V jednotlivých kategoriích bude stanoveno pořadí psů a fen v každém plemeni, vítězové obdrží diplom. Vyhlášen bude i nejúspěšnější teriér KCHT daného roku. V případě rovnosti bodů je rozhodujícím kritériem průměr určený jako získané body/počet započítaných výsledků.

I. KATEGORIE KRÁSA

1) Započítávají se výsledky z mezinárodních a národních výstav pořádaných v ČR a dále z výstav pořádaných KCHT ČR, a to výstav klubových, speciálních, krajských klubových a oblastních klubových výstav.

2) Započítávají se body za nejvyšší dosažené ocenění na dané výstavě. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

3) Přihláška do soutěže se podává on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.kcht.cz. Přihlášku v písemné formě na vyžádání zašle: Vladimíra Tichá, Na Pernikářce 30, 160 00 Praha 6, tel. 603838681, mail vticha@volny.cz.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

KATEGORIE KRÁSA
bodovací tabulka

Tituly a čekatelství

body

res. CAC, VÝBORNÝ 1 ve tř. čestné

3

CAC, CC, CAJC, CCJ, VÝBORNÝ 1 ve tř. veteránů, CCV

4

Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy

6

res. CACIB

5

CACIB, BOJ, BOV

6

BOS

9

BOB

10

 

 

II. KATEGORIE LOVECKÝ VÝKON

Započítává se od každého druhu vykonané zkoušky pouze jedna s nejvyšším počtem dosažených bodů (stejný typ zkoušky, i ze soutěží a memoriálů, nelze započítávat vícekrát), u kontaktního norování se započítávají obě dvě kola jedné zkoušky. Ze soutěží a memoriálů se započítávají prémiové body za nejvyšší titul. Titul „Diviačar“ se připočítává vždy.

Při přihlášení do soutěže vypište čitelně seznam zkoušek s uvedením data a místa konání, datum zkoušky, počet bodů, dosažené ceny a tituly. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Přihlášky se posílají na adresu (všechna plemena):

Kateřina Bartoňová, Kojovice 27, 294 79 Kropáčova Vrutice, tel. 604523478, e-mail manchesterterrier@seznam.cz. 

KATEGORIE LOVECKÝ VÝKON
bodovací tabulka

Druh zkoušky

Max.body

Koeficient

ZV

192

0,90

BZ

152

2,00

SVP

100

2,20

ZN

84

2,00

BZH

289

0,70

ZH

253

1,65

LZ

316

1,00

PZ

260

0,95

VZ

420

0,90

ZVVZ

108

0,90

Zkouška práce po výstřelu

196

1,75

BL (Slovensko)

144

2,50

MSBLT/MSBL (Slovensko)

200

2,50

IZN

 

280

Prémiové body:
CACIT
Nejvyšší titul na zkoušce CACT, CCT, KV, res. CACIT
"Diviačar" - připočítává se k titulu nebo se počítá samostatně
res. CACT, res. CCT

15
10
10
5

 


 

III. KATEGORIE OSTATNÍ VÝKON

Vítězem se stane pes i fena s nejvyšším bodovým výsledkem ze zkoušek a závodů

absolvovaných v hodnoceném kalendářním roce. Body z jednotlivých zkoušek se sčítají.

A) PRACOVNÍ A SPORTOVNÍ ZKOUŠKY

U každého typu zkoušky se započítává pouze jedna zkouška s nejvyšším počtem dosažených bodů v kalendářním roce, omezení počtu se netýká mistrovství. Pokud v seznamu nějaká zkouška omylem chybí, přiložte výsledky také.

B) AGILITY

Započítávají se dosažené výsledky ze závodů konaných na území ČR, a dále z MEJ, EP a MS.

Sepište čitelně seznam výsledků závodů, které se do soutěže započítávají, s uvedením data a místa konání, typu (agility nebo jumping, příp. MR), počtu bodů, umístění. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Přihlášky se posílají na adresu (všechna plemena): Romana Spolková, Rooseveltova 28/333, 251 01 Říčany, e-mail procanis@seznam.cz 

KATEGORIE OSTATNÍ VÝKON
PRACOVNÍ A SPORTOVNÍ ZKOUŠKY
bodovací tabulka

Typ

Zkouška

Závody
1. místo

Závody
2. místo

Závody
3. místo

Závody
účast

ZOP, ZZO
ZM, ZPU1, BH
ZZZ, RH-E, VZ1
ZVV1, IPO1, SCHH1, SCHHA, ZPU2

5
10
10
20

5
10
10
20

4
7
7
15

3
5
5
10

1
3
3
5

ZLP1, ZVP1, ZZP1
RH-L A, RH-W A, VZ2
ZVV2, IPO2, SCHH2
ZLP2, ZVP2, ZZP2, ZLP-N, ZVP-N, ZZP-N

20
20
30
30

20
20
25
25

15
15
20
20

10
10
15
15

5
5
10
10

RH-FA, RH-FLA, RH-TA, RH-LB, RH-WB
ZVV3, IPO3, SCHH3
ZLP3, ZVP3, ZZP3
RH-FB, RH-FLB, RH-TB, RH-LC, RH-WC, VZ3

30
50
50
50

25
35
35
35

20
30
30
30

15
25
25
25

10
20
20
20

ZPS1, ZPO1, FH1
ZTV, ZZS, ZPJ
ZPS2, ZPO2, FH2

30
30
45

25
25
30

20
20
25

15
15
20

10
10
15

Prémiové body:
CACT, CACIT
res. CACT, res. CACIT  

+50 b.
+25 b.

 

 

 

 

 

KATEGORIE OSTATNÍ VÝKON
AGILITY
bodovací tabulka

 

Zkouška A1

Zkouška A2

Zkouška A3

Agility

Jumping

1. místo
2. místo
3. místo

10
7
5

20
16
10

25
20
15

25
20
15

25
20
15

známka V (0-5,99 tr. b.)
známka VD (6-15,99 tr. b.)
známka D (16+ tr. b.)

4
2
1

7
3
1

10
5
1

7
3
1

7
3
1

MR (bonifikace +...)
MRM (bonifikace +...)
MEJ (bonifikace +...)
EP (bonifikace +...)
MS (bonifikace +...)

     

+ 20
+ 20
+ 30
+ 50
+100

+ 20
+ 20
+ 30
+ 50
+100

 

AKTUALITY
Zaslat příspěvek

26.10.2020 
Členské příspěvky
až od 1.11.2020

25.10.2020 
1. uzávěrka v pátek 30.10.!
Vánoční výstava

22.09.2020 
Pilotní web
pro zájemce

08.09.2020 
Vstupní listy ke stažení
KV Mladá Boleslav

04.09.2020 
Zpravodaj KCHT

26.08.2020 
Klubová MB
statistika

13.08.2020 
UPOZORNĚNÍ!
Uzávěrky výstav

více...

© KCHT 1999 - 2017. Datum poslední aktualizace 30.10.2020, Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o.