KLUB CHOVATELŮ TERIÉRŮ
ANGLICKÝ TOY TERIÉR * AUSTRALSKÝ SILKY TERIÉR * AUSTRALSKÝ TERIÉR * BEDLINGTON TERIÉR * BORDER TERIÉR * ČESKÝ TERIÉR * DANDIE DINMONT TERIÉR * GLEN OF IMAAL TERIÉR * IRSKÝ SOFT COATED WHEATEN TERIÉR * IRSKÝ TERIÉR * JACK RUSSELL TERIÉR * JAPONSKÝ TERIÉR * KERNTERIÉR * KERRY BLUE TERIÉR * LAKELAND TERIÉR * MANCHESTER TERIÉR * NORFOLK TERIÉR * NORVIČ TERIÉR * PARSON RUSSELL TERIÉR * PATTERDALE TERIÉR * SEALYHAM TERIÉR * SKAJTERIÉR * SKOTSKÝ TERIÉR * TOY FOXTERIÉR * VELŠTERIÉR * WEST HIGHLAND WHITE TERIÉR
inzerce KCHT
komerční inzerce
ztráty a nálezy
Přihláška do KCHT
Členské příspěvky
Základní informace
Historie
Organizační řád
Stanovy
Osobní údaje
Zařazení do chovu
Popisný svod
Doporučení ke krytí
Seznam chovných psů
Zdravotní vyšetření
Kluboví šampioni
Podmínky šampionátů
Klubové výstavy
Archiv
Zkouška Po výstřelu
Klubové zkoušky
Soutěž Nejlepší teriér
Seznam a popis
Fotogalerie
Archív
Zvláštní Zpravodaj
Články
Formuláře
Poradci chovu
Redakce
Výbor KCHT
Propagace
OdkazyNEJLEPŠÍ TERIÉR KCHT

Výsledky: Krása 2018 :: Lovecký výkon 2018 :: Ostatní 2018 

NEJLEPŠÍ TERIÉR KCHT V ROCE 2018

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ TITULU NEJLEPŠÍ TERIÉR ROKU KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ PLATNÁ OD 1. 1. 2018

Od letošního roku platí pro soutěž výborem KCHT schválená nová pravidla. Ke změně došlo v kategorii krása, kde se hodnotí hlavně výsledky dosažené v rámci posuzování plemene a to z mezinárodních, národních, klubových, speciálních a uchovňujících krajských a oblastních výstav. Nezapočítávají se výsledky závěrečných soutěží. Je to pochopitelné. Jsou plemena atraktivní a méně atraktivní. Ta první mají šanci se v závěrečných soutěžích uplatnit, ta druhá moc šancí nemají a při tom se může jednat o vysoce kvalitní jedince. K drobné změně došlo v kategorii lovecký výkon. Nejedná se o faktickou změnu ale o doplnění zkoušek, zařazených po roce 2014 do Zkušebního řádu.

                                      Vladimíra Tichá

 

I. VŠEOBECNÁ ČÁST

1) Soutěž o titul Nejlepší teriér roku KCHT vypisuje Klub chovatelů teriérů (KCHT). Zúčastnit se jí mohou všechna plemena zastřešená KCHT.

2) Soutěž se vypisuje v kategoriích krása, lovecký výkon a ostatní výkon.

3) Do soutěže se započítávají výsledky výstav, zkoušek a soutěží zapsané v PP psa nebo v pracovní knížce a dosažené v kalendářním roce, na který se soutěž vypisuje.

4) Dodržena musí být následující pravidla:

a) Majitel nebo všichni spolumajitelé soutěžícího teriéra musí být členy  KCHT po celou dobu započítávaných výstav, zkoušek nebo soutěží a přihlášený pes musí být po celou tuto dobu i v době uzávěrky soutěže v majetku člena KCHT.

b) Přihláška do soutěže včetně kontaktních adres je zveřejněna v čísle 3, Zpravodaje KCHT v daném roce nebo na webu KCHT .

5) Každý účastník zašle nejpozději do 31. 1. elektronicky nebo písemně na zveřejněné kontaktní adresy

a) přihlášku do soutěže

b) čitelnou oboustrannou kopii PP

6) V jednotlivých kategoriích bude stanoveno pořadí prvních pěti psů a fen v každém plemeni, vítězové obdrží diplom. Vyhlášen bude i nejúspěšnější teriér KCHT daného roku.

 

II. KATEGORIE KRÁSA

1) Započítávají se výsledky z mezinárodních a národních výstav pořádaných v ČR a dále z výstav pořádaných KCHT ČR, a to výstav klubových, speciálních, krajských klubových a oblastních klubových výstav.

2) Započítávají se body za nejvyšší dosažené ocenění na dané výstavě. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

3) Přihláška do soutěže se podává on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.kcht.cz. Přihlášku v písemné formě na vyžádání zašle: Vladimíra Tichá, Na Pernikářce 30, 160 00 Praha 6, tel. 603838681, mail vticha@volny.cz.

KATEGORIE KRÁSA

bodovací tabulka

Tituly a čekatelství

body

r.CAC

3

CAC, CC, CAJC, CCJ, VÝBORNÝ 1 ve tř. veteránů, CCV

4

Národní vítěz, Klubový vítěz , Vítěz speciální výstavy

6

r. CACIB

5

CACIB, BOJ, BOV

6

BOB

10

BOS

9

On-line formulář pro přihlašování k dispozici zde.

 

III. KATEGORIE LOVECKÝ VÝKON

Započítává se od každého druhu vykonané zkoušky pouze jedna s nejvyšším počtem dosažených bodů (stejný typ zkoušky, i ze soutěží a memoriálů, nelze započítávat vícekrát), u kontaktního norování se započítávají obě dvě kola jedné zkoušky. Ze soutěží a memoriálů se započítávají prémiové body za nejvyšší titul. Titul „diviačar“ se připočítává vždy.

Při přihlášení do soutěže vypište čitelně seznam zkoušek s uvedením data a místa konání, datum zkoušky, počet bodů, dosažené ceny a tituly. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

Přihláška je součástí tohoto Zpravodaje, je k dispozici na webu KCHT a na vyžádání ji pošle elektronicky nebo poštou Vladimíra Tichá, Na Pernikářce 30, 160 00 Praha 6, tel. 603838681, mail vticha@volny.cz.

Přihlášky se posílají na adresu (všechna plemena):

Kateřina Bartoňová, Kojovice 27, 294 79 Kropáčova Vrutice, tel. 604523478, e-mail manchesterterrier@seznam.cz.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

 

KATEGORIE LOVECKÝ VÝKON

bodovací tabulka

Druh zkoušky

Max.body

Koeficient

Body x koeficient

Skutečné body

ZV

192

0,9

 

 

BZ

152

2,0

 

 

SVP

100

2,2

 

 

ZN

84

2,0

 

 

BZH

289

0,7

 

 

ZH

253

1,65

 

 

LZ

316

1,0

 

 

PZ

260

0,95

 

 

VZ

420

0,9

 

 

ZVVZ

108

0,9

 

 

Zkouška práce po výstřelu

196

1,75

 

 

BL (Slovensko)

144

2,5

 

 

MSBLT/MSBL (Slovensko)

200

2,5

 

 

IZN

 

280

 

 

 

Prémiové body:

CACIT
Nejvyšší titul na zkoušce CACT, CCT, KV, res. CACIT
"Diviačar" - připočítává se k titulu nebo se počítá samostatně
res. CACT

 

15
10
10
5

           


 

 

IV. KATEGORIE OSTATNÍ VÝKON

Vítězem se stane pes i fena s nejvyšším bodovým výsledkem ze zkoušek a závodů

absolvovaných v hodnoceném kalendářním roce. Body z jednotlivých zkoušek se sčítají.

A) PRACOVNÍ A SPORTOVNÍ ZKOUŠKY

U každého typu zkoušky se započítává pouze jedna zkouška s nejvyšším počtem dosažených bodů v kalendářním roce, omezení počtu se netýká mistrovství. Pokud v seznamu nějaká zkouška omylem chybí, přiložte výsledky také.

B) AGILITY

Započítávají se dosažené výsledky ze závodů konaných na území ČR, a dále z MEJ, EP a MS.

Sepište čitelně seznam výsledků závodů, které se do soutěže započítávají, s uvedením data a místa konání, typu (agility nebo jumping, příp. MR), počtu bodů, umístění!!! Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

Přihláška je součástí tohoto Zpravodaje, je k dispozici na webu KCHT a na vyžádání ji pošle elektronicky nebo poštou Vladimíra Tichá, Na Pernikářce 30, 160 00 Praha 6, tel. 603838681, mail vticha@volny.cz.

Přihlášky se posílají na adresu (všechna plemena):

Romana Spolková, Rooseveltova 28/333, 251 01 Říčany, e-mail procanis@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

 

 

KATEGORIE OSTATNÍ VÝKON - PRACOVNÍ A SPORTOVNÍ ZKOUŠKY

Typ

Zkouška

Závody
1. místo

Závody
2. místo

Závody
3. místo

Závody
účast

ZOP, ZZO
ZM, ZPU1, BH
ZZZ, RH-E, VZ1
ZVV1, IPO1, SCHH1, SCHHA, ZPU2

5
10
10
20

5
10
10
20

4
7
7
15

3
5
5
10

1
3
3
5

ZLP1, ZVP1, ZZP1
RH-L A, RH-W A, VZ2
ZVV2, IPO2, SCHH2
ZLP2, ZVP2, ZZP2, ZLP-N, ZVP-N, ZZP-N

20
20
30
30

20
20
25
25

15
15
20
20

10
10
15
15

5
5
10
10

RH-FA, RH-FLA, RH-TA, RH-LB, RH-WB
ZVV3, IPO3, SCHH3
ZLP3, ZVP3, ZZP3
RH-FB, RH-FLB, RH-TB, RH-LC, RH-WC, VZ3

30
50
50
50

25
35
35
35

20
30
30
30

15
25
25
25

10
20
20
20

ZPS1, ZPO1, FH1
ZTV, ZZS, ZPJ
ZPS2, ZPO2, FH2

30
30
45

25
25
30

20
20
25

15
15
20

10
10
15

 Prémiové body:

 

 

 

 

 

CACT, CACIT  +50 bodů

 

 

 

 

 

res. CACT, res. CACIT  +25 bodů

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIE OSTATNÍ VÝKON - AGILITY

 

Zkouška A1

Zkouška A2

Zkouška A3

Agility

Jumping

1. místo
2. místo
3. místo

10
7
5

20
16
10

25
20
15

25
20
15

25
20
15

známka V (0-5,99 tr. b.)
známka VD (6-15,99 tr. b.)
známka D (16+ tr. b.)

4
2
1

7
3
1

10
5
1

7
3
1

7
3
1

MR (bonifikace +...)
MRM (bonifikace +...)
MEJ (bonifikace +...)
EP (bonifikace +...)
MS (bonifikace +...)

 

 

 

+ 20
+ 20
+ 30
+ 50
+100

+ 20
+ 20
+ 30
+ 50
+100

 

 

 

 

AKTUALITY
Zaslat příspěvek

12.09.2019 
70. klubová v.
Rozpis kruhů

08.09.2019 
Důležité upozornění!!!
Vakcinace proti vzteklině od 1.1.2020

21.08.2019 
BZH, ZN Horní Jelení
prodloužená uzávěrka

27.07.2019 
Konopiště PJRT
výsledky


20.07.2019 
Veselíčko
výsledky

15.07.2019 
70. klubová v.
online přihlašování

více...

© KCHT 1999 - 2017. Datum poslední aktualizace 16.9.2019