Klub chovatelů teriérů

Články & aktuality

Zápis vrhu na CHS jiného chovatele

26.04.2023, Vladimíra Tichá

převod práva chovu

Zápis vrhu na chovatelskou stanici někoho jiného

V poslední době se množí žádosti typu:"Jsem majitelem fenky, nemám registrovaný název chovatelské stanice (CHS) , chci ji krýt a vrh zapsat na chovatelskou stanici manžela, manželky, kamaráda či někoho úplně jiného. V uvedeném případě platí několik pravidel a požadavků.

1) Klub chovatelů teriérů (KCHT) zastřešuje vrhy plemen, která se pod ním chovají a garantuje dodržení základních pravidel Českomoravské kynologické jednotě a Českomoravské kynologické unii. Uvedenou garanci může klub poskytovat svým členům nebo chovatelům, kteří mají s klubem uzavřenou smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu. V praxi to znamená, že pokud někdo je majitelem fenky a chce zapsat její vrh na někoho jiného, pro klub je v tomto případě chovatelem ten, na jehož CHS bude vrh zapsán. Ten tedy musí splnit administrativní požadavky KCHT. Musí být členem KCHT nebo musí mít s KCH'T uzavřenou smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu. To, zda je majitel fenky členem KCHT v tomto případě nehraje roli. 

2) O vystavení krycího listu žádá chovatel, na jehož CHS bude vrh zapsán. Ten také bude figurovat v průkazech původu štěňat a s ním bude klub řešit případné nesrovnalosti. Majitel fenky v PP štěňat uveden vůbec nebude.

3) Mezi majitelem fenky a chovatelem musí být uzavřena smlouva o převodu práva chovu na fenku. Formulář smlouvy je k dispozici na webu KCHT (www.kcht.cz- chov-ke stažení).  Je vhodné, aby majitel fenky a chovatel měli spolu uzavřenou další smlouvu/dohodu o ekonomických podmínkách. Je třeba počítat s tím, že z prodeje štěňat se platí daně a že pokud se Finanční úřad obrátí na plemennou knihu , bude mu na základě zákonů poskytnut přehled všech vrhů za určité období zapsaných na CHS. Je také třeba, aby si majitel fenky a chovatel domluvili i další věci, např. kdo bude vyřizovat případné reklamace štěňat a určitě také kdo je oprávněn štěňata předávat novým nabyvatelům.

4) Ve výše uvedené smlouvě o převodu práva chovu je možné uvést, kde budou štěňata odchovávána. V praxi to znamená, že mohou být odchovávána u majitele fenky.

Uvedená pravidla vycházejí jak z Organizačního řádu KCHT, tak z předpisů ČMKU. Leckomu se mohou zdát být nesmyslná. Bohužel se v poslední době řeší řada velmi nepříjemných problémů, v kterých dochází ke sporům mezi majitelem fenky a chovatelem a to i v případě manželských párů. Dochází i ke sporům , v kterých chovatel tvrdí klubu, že není jeho členem a nemusí tedy dodržovat v klubu platná pravidla. Klub chovatelů teriérů určitě nedělá a ani nechce dělat problémy v případě převodu práva chovu. Na dodržení požadavků ale musíme trvat.

                                                                             Vladimíra Tichá

Zpět na aktuality

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím