Klub chovatelů teriérů

Postup při hlášení vrhu

1) Doporučení ke krytí nechte podepsat majitelem krycího psa a podepište je i Vy. Kopii krycího listu pošlete poradci chovu. Nebo mu krytí oznamte e-mailem

2) Po vrhu štěňat do 3 nejpozději 4 týdnů pošlete na plemennou knihu (Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4)

– přihlášku k zápisu štěňat, v které vyplníte vše mimo čísel zápisu a kódu čipů. Pokud byste v době vrhu ještě neměli potvrzen název chovatelské stanice, napište do příslušné rubriky „zažádáno „

– v případě prvního vrhu originál PP fenky

– doporučení ke krytí

– v případě prvního vrhu kopii dokladu o tom, že máte registrovanou chovatelskou stanici (pokud jej již v té době budete mít). Jedná-li se o zápis vrhu na CHS od jiného plemene, kopii certifikátu rovněž přiložte.

3) Vrh nahlaste majiteli psa a poradci chovu, který vystavil krycí list (stačí e-mailem)

4) Plemenná kniha Vám vrátí přihlášku k zápisu štěňat doplněnou o čísla zápisu.

5) Čipovat můžete štěňata až po té, co máte od plemenné knihy čísla zápisu a to nejdříve v 4 týdnech věku. Po očipování štěňat vlepí veterinář  k příslušnému zápisovému číslu vždy číslo kódu čipu. Veterinářem potvrzenou přihlášku k zápisu štěňat vrátíte plemenné knize a ta začne vystavovat PP štěňatům. Pokud byste v době hlášení prvního vrhu k zápisu ještě neměli registrovaný název CHS nic se neděje, pouze se vystavení PP zdrží do doby, než bude tato informace k dispozici.

6) Klub chovatelů teriérů nedělá, pokud není podezření na nedodržení předpisů, kontroly vrhů.

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím