Klub chovatelů teriérů

Články & aktuality

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

04.11.2022, Ing. Lucie Tylová, Ph.D.

10. 12. 2022 Praha

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ

dne 10. prosince 2022

V Praze dne 1. 11. 2022

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na zasedání členské schůze Klubu chovatelů teriérů, která se bude konat 10.  prosince 2022 cca od 16 hod (po skončení Vánoční krajské klubové výstavy KCHT) ve Sportovní hale TJ Bohemians (Hagibor), Izraelská 3160, Praha 10.

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Ověření usnášeníschopnosti členské schůze spolku, volba předsedy zasedání
3) Volba zapisovatele a mandátové komise
4) Zprávy o činnosti KCHT:
   - zpráva předsedy
   - zpráva ekonomky
   - zpráva výcvikáře
   - zpráva hlavního poradce chovu
   - zpráva revizní komise
5) Návrh změny Stanov KCHT
6) Různé a diskuze
7) Závěr

S pozdravem
Alena Auerbach
předseda Klubu chovatelů teriérů

Spojení:
metro A, stanice Želivského, tramvaj č. 5,10,11,13,16,26 a dále asi 600m ulicí Izraelská pěšky
GPS 50.0801053N, 14.4817428E
📍mapa

Příloha:
Návrh úpravy stanov.pdf

Zpět na aktuality

Další aktuality

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím