Klub chovatelů teriérů

Doporučení ke krytí

  • o krycí listy žádejte na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webu KCHT (Žádost o vystavení krycího listu). Žádost pošlete příslušnému poradci chovu e-mailem

 

  • jedná-li se o první krytí a fenka nemá v PP razítko stvrzující, že je KCHT registrovaná jako chovná fenka, je třeba poslat poradci chovu originál PP poštou. Krycí list vystavíme a pošleme elektronicky, PP pošleme při nejbližší příležitosti doporučeně poštou

 

  • jedná-li se o první krytí a fenka v PP uvedené razítko má, je třeba s žádostí o vystavení krycího listu poslat kopii obou stran PP. Pak stačí vše poslat e-mailem

 

  • krycí listy se vyřizují elektronicky, pokud potřebujete písemnou formu, poradce chovu samozřejmě vyhoví

 

  • . poradce chovu krycí list vyplní, vytiskne, podepíše, oscanuje a pošle e-mailem chovateli, který si jej vytiskne. Pokud chovatel potřebuje kopii krycího listu, může si jej oscanovat nebo ofotit např. mobilem

 

  • s krycím listem posíláme formuláře Přihlášky vrhu k zápisu  pro plemennou knihu a Hlášení vrhu poradci chovu

 

  • krytí nahlásí chovatel poradci chovu e- mailovou zprávou, v které uvede číslo krycího listu, datum krytí, jméno fenky a psa  a svoje jméno, poslat lze i kopii krycího listu

 

  • omlouváme se chovatelům, kteří nemohou komunikovat elektronicky nebo si krycí list vytisknout. Určitě jim může někdo z rodiny pomoci nebo vše vyřídíme písemně

 

  • v případě, kdy není chovatel členem KCHT, vrh má být hlášen na jinou CHS než je majitel fenky nebo se jedná o výjimku povolení krytí fenky starší osmi let, řešte vystavení krycího listo s hlavním poradcem chovu (Vladimíra Tichá, vticha@volny.cz)

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím