Klub chovatelů teriérů

Výsledky: Nejlepší teriér 2019 | Nejlepší teriér 2020 | Nejlepší teriér 2021 | Nejlepší teriér 2022


PRAVIDLA PRO PŘIZNÁNÍ TITULU NEJLEPŠÍ TERIÉR ROKU KLUBU CHOVATELŮ TERIÉRŮ

2023

VŠEOBECNÁ ČÁST

1) Soutěž o titul Nejlepší teriér roku KCHT vypisuje Klub chovatelů teriérů (KCHT). Zúčastnit se jí mohou všechna plemena zastřešená KCHT.

2) Soutěž se vypisuje v kategoriích krása, lovecký výkon a ostatní výkon.

3) Do soutěže se započítávají výsledky výstav, zkoušek a soutěží zapsané v PP psa nebo v pracovní knížce a dosažené v kalendářním roce, na který se soutěž vypisuje.

4) Dodržena musí být následující pravidla:

a) Majitel nebo všichni spolumajitelé soutěžícího teriéra musí být členy KCHT v době soutěže i v době vyhlášení výsledků. Přihlášený pes musí být po celou dobu v majetku člena KCHT.

b) Přihláška do soutěže včetně kontaktních adres je zveřejněna v čísle 3, Zpravodaje KCHT v daném roce nebo na webu KCHT.

5) Každý účastník zašle nejpozději do 31. 1. 2024 elektronicky nebo písemně na zveřejněné kontaktní adresy:

a) přihlášku do soutěže,

b) čitelnou oboustrannou kopii PP.

6) V jednotlivých kategoriích bude stanoveno pořadí psů a fen v každém plemeni, vítězové obdrží diplom. Vyhlášen bude i nejúspěšnější teriér KCHT daného roku. V případě rovnosti bodů je rozhodujícím kritériem průměr určený jako získané body/počet započítaných výsledků.

I. KATEGORIE KRÁSA

1) Započítávají se výsledky z mezinárodních a národních výstav pořádaných v ČR a dále z výstav pořádaných KCHT ČR, a to výstav klubových, speciálních, krajských klubových a oblastních klubových výstav.

2) Započítávají se body za nejvyšší dosažené ocenění na dané výstavě. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

3) Přihláška do soutěže se podává on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.kcht.cz. Pro individuální formu přihlášky kontaktujte: Lucie Tylová, westik@westik.cz.

Kontrolní body

On-line přihlášení spuštěno přes INBOX

 

 

Bodovací tabulka kategorie KRÁSA
Tituly a čekatelství Body
res. CAC, V1 ve tř. čestné 3
CAC, CC, CAJC, CCJ, V1 ve tř. veteránů, CCV 4
Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy 6
res. CACIB 5
CACIB, BOJ, BOV 6
BOS 9
BOB 10

 

II. KATEGORIE LOVECKÝ VÝKON

Započítává se od každého druhu vykonané zkoušky pouze jedna s nejvyšším počtem dosažených bodů (stejný typ zkoušky, i ze soutěží a memoriálů, nelze započítávat vícekrát), u kontaktního norování se započítávají obě dvě kola jedné zkoušky. Ze soutěží a memoriálů se započítávají prémiové body za nejvyšší titul. Titul „Diviačar“ se připočítává vždy.

Při přihlášení do soutěže vypište čitelně seznam zkoušek s uvedením data a místa konání, datum zkoušky, počet bodů, dosažené ceny a tituly. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce, která je přílohou tohoto řádu.

Aktualizace přihlášky 01.01.2024

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Přihlášky se posílají na adresu:

Kateřina Bartoňová

Kojovice 27
294 79 Kropáčova Vrutice

manchesterterrier@seznam.cz manchesterterrier@seznam.cz

604523478 604523478

 

Bodovací tabulka
KATEGORIE LOVECKÝ VÝKON

Druh zkoušky

Dosažené body

Koeficient

ZV

192

0,90

BZ

152

2,00

SVP

100

2,20

ZN

84

2,00

BZH

289

0,70

ZH

253

1,65

LZ

316

1,00

PZ

260

0,95

VZ

420

0,90

ZVVZ

108

0,90

Zkouška práce po výstřelu

196

1,75

BL (Slovensko)

144

2,50

MSBLT/MSBL (Slovensko)

200

2,50

IZN 280

1,00

----------------------------

-------------------

----

Prémiové body:
CACIT
Nejvyšší titul na zkoušce CACT, CCT, KV, res. CACIT
"Diviačar" - připočítává se k titulu nebo se počítá samostatně
res. CACT, res. CCT

 
15
10
10
5

 

 

III. KATEGORIE OSTATNÍ VÝKON

Vítězem se stane pes i fena s nejvyšším bodovým výsledkem ze zkoušek a závodů absolvovaných v hodnoceném kalendářním roce. Body z jednotlivých zkoušek se sčítají.

a) PRACOVNÍ A SPORTOVNÍ ZKOUŠKY

U každého typu zkoušky se započítává pouze jedna zkouška s nejvyšším počtem dosažených bodů v kalendářním roce, omezení počtu se netýká mistrovství. Pokud v seznamu nějaká zkouška omylem chybí, přiložte výsledky také.

b) OSTATNÍ SPORTY

Započítávají se dosažené výsledky ze závodů konaných na území ČR a MS.

Sepište čitelně seznam výsledků závodů, které se do soutěže započítávají, s uvedením data a místa konání, typu zkoušky, počtu bodů, umístění. Počty bodů jsou specifikovány v tabulce. Závody a zkoušky mají rozdílnou bodovou tabulku. Tabulka je přílohou tohoto řádu.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Přihlášky se posílají na adresu:

Andrea Mašková

kennel.bl@gmail.com kennel.bl@gmail.com

 

Bodovací tabulka 2023

 

SPORTY

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Sportovní kynologie

NZŘ

ZZO

ZM, ZMMP, ZZO1

ZVV1, ZMP1, ZMPO, ZZO2, ZPO1

ZVV2, ZMP2, ZPS1; ZZO3

ZPS2, ZPO2, ZVV3, ZMP3

Mistrovství

 

IGP

StPr1, AD

BH-VT, StPr2, StPr3, FPr1, FPr2, UPr1, UPr2, SPr1, SPr2, IBGH1, GPr1

IGP-V, IGP ZTP, GPr2, IFH-V, IGP1, IBGH2

IFH1, GPr3, FPr3, UPr3, SPr3, IGP2, IBGH3

IGP3, IFH2, IGP-FH

Mistrovství

 

KJ Brno

ZOP

ZPU1

ZPU2

ZPU3

 

 

Záchranářská kynologie

NZŘ SZBK ČR

 

ZZZ

ZZP1, ZTV1, ZVP1, ZLP1, ZZS1

ZZP2, ZTV2, ZVP2, ZLP2, ZZS2, ZZL

ZTV3, ZZP3, ZVP3, ZLP3, ZPJ

Mistrovství

Agility

 

A1

A2

A3

 

 

Mistrovství

Hoopers

 

H1

H2

H3

HCH

 

 

Rally obedience

 

RO-Z

RO-1

RO-2

RO-3

 

Mistrovství

Obedience

 

OB-Z

OB-1

OB-2

OB-3

 

Mistrovství

Canisterapie

 

 

zkouška

 

 

 

 

 Dogdancing

 

MD1, HtM1, F1, DwD1

MD2, HtM2, F2, DwD2

MD3, HtM3, F3, DwD3

 

 

Mistrovství

Dogtrekking

 

DTM1,DTM2,DTW1, DTW2

 

 

 

 

Mistrovství

   Canicross, coursing, dogfrisbee,

 

 závody

 

 

 

 

Mistrovství

 

 

ZKOUŠKY

bodování zkoušky

body se počítají tak, že se sečtou body za vykonanou zkoušku a za známku dosaženou při zkoušce, doložíte zápis v PP nebo výkonnostní knížce a protokol o zkoušce

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Zkouška složená bez známky (uspěl)

 

20

50

80

100

150

150

+ známka

 

 

 

 

 

 

 

výborně

 

10

30

40

50

80

80

velmi dobře

 

5

20

30

40

70

70

dobře

 

3

10

20

30

60

60

 

 

ZÁVODY

bodování závody

body se počítají tak, že se sečtou body za závod a za známku, doložíte zápis ve výkonnostní knížce a/nebo protokol o závodě

 

 

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Závod bez umístění

 

10

30

45

60

90

90

+ umístění

 

 

 

 

 

 

 

1. místo

 

10

15

30

45

45

150

2. místo

 

5

10

15

30

30

120

3. místo

 

3

5

10

15

15

100

Závod a zkouška má odlišnou bodovací tabulku. Pokud se jedná o závod s možností složení zkoušky (tedy 2v1 – zkouška i závod), počítají se body za závod (+ umístění) + body za zkoušku (+známka). Samozřejmě splněná zkouška se počítá vždy jen jednou, pokud se zúčastníte závodů s možností splnění zkoušky, avšak vy už zkoušku máte, počítají se body jen za závod.

 

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím