Klub chovatelů teriérů

Články & aktuality

Změna u přidělování čísel zápisu

Změna u přidělování čísel zápisu

12.02.2023, Vladimíra Tichá

postup u čísel zápisu

Změna v komunikaci s plemennou knihou

Pro vrhy narozené po 1. lednu 2023 se budou čísla zápisu vydávat od 13. února 2023. Čísla zápisu přiděluje podle Zápisního řádu a Směrnice pro vydávání tetovacích čísel a čísel zápisu ČMKU  příslušné pracoviště plemenné knihy. V případě teriérů Klubu chovatelů teriérů to je pracoviště č.3- Českomoravská kynologická jednota, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4. V zájmu urychlení komunikace mezi plemennou knihou a chovatelem dochází k mírné změně. Postup je následující:

1)  Nejpozději v 3. -4. týdnech věku zasílá chovatel plemenné knize  formulář žádosti o zápis štěňat a to písemně na adresu ČMKJ, Lešanská 1176/2a,141 00 Praha 4.  K žádosti se přikládají dle požadavků platných pro dané plemeno další materiály., např. u prvního štěňat  feny originál průkazu původu, informace  o získaných oceněních, absolvovaných zkouškách nebo vyšetřeních zaměřených na dědičně podmíněné choroby a majitelem feny a majitelem krycího psa podepsané krycí listy.

2) Pověřený zaměstnanec plemenné knihy  na formulář žádosti o zápis štěňat vyplní čísla zápisu jednotlivých štěňat, formulář oscanuje a zašle chovateli e-mailem. Není-li k dispozici e-mailová adresa, posílá se materiál poštou.

3) Chovatel formulář vytiskne a při identifikačním označení štěňat veterinář potvrdí kdy, kolik štěňat a jak označil. Veterinářem potvrzený formulář se posílá plemenné knize zpět písemně.

4) Plemenné knize posílané materiály musí být kompletní, dobře čitelné, a pokud se v rámci zápisu štěňat fena uchovňuje, musí být poslán originál jejího průkazu původu.

5) Chovatelé vyplňují čitelně na přihlášce štěňat všechny požadované informace mimo čísel zápisu  a stvrzují svým podpisem, že jsou uvedené údaje správné a že za ně ručí.

6)  Na přihlášce štěňat k zápisu se jako první uvádějí psi a jako druhé fenky.

7) Pokud chovatel nemá možnost komunikovat e-mailem, příslušnou rubriku na přihlášce štěňat k zápisu proškrtne.

8) V případě převodu práva chovu/zapůjčení feny  vše vyřizuje chovatel, na jehož chovatelskou stanici bude vrh zapsán. V takovém případě přiloží kopii smlouvy uzavřené mezi majitelem fenky a chovatelem, na jehož chovatelskou stanici bude vrh zapsán.

Všichni si přejeme, aby se opravdu komunikace mezi plemennou knihou a chovateli zrychlila. Určitě by chovatelům přišlo vhod, kdyby e-mailem mohli vyřizovat vše. Bohužel to nejde, plemenná kniha musí mít k dispozici originály základních dokumentů. Jedná se např. o: přihlášku štěňat k zápisu, majitelem fenky i psa podepsaný krycí list, v případě prvního štěňat fenky originál PP.

 

                                            Vladimíra Tichá

Zpět na aktuality

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím