Klub chovatelů teriérů

02.02.2020 02.02.2020

-

Informace o výstavě

Typ výstavy:
Mezinárodní (CACIB)
Město / země:
Brno / CZ
Uchovňující:
Ne

Výsledky výstavy

Pes / Fena Třída Ocenění Jméno Rozhodčí
ATT Fena mezitřída V1, CAC, CACIB, BOB Amanda Krásná louka Magdalena Świetoń / PL
SIT Pes štěňat VN1 Gerhard Silky Interris Pavol Seman / SK
SIT Pes mezitřída V1, CAC, CACIB, BOS Ferragamo Silk of Bohemia Pavol Seman / SK
SIT Fena šampionů V1, CAC, CACIB, BOB Fantasies Romantic Silk of Bohemia Pavol Seman / SK
BDT Pes mezitřída V1, CAC, CACIB, BOB Notice Practice Makes Perfect Pavol Seman / SK
BDT Pes otevřená V1, CAC, res. CACIB Lost the Last Horcrux Mushanga Pavol Seman / SK
BDT Pes otevřená V2, res. CAC Granlasco Skyfall Giulia Anselmi Pavol Seman / SK
BDT Pes šampionů V1, CAC Waltz Garden Calypsa Pavol Seman / SK
BDT Pes veteránů V1, BOV Helix Garden Calypsa Pavol Seman / SK
BDT Fena mezitřída V1, CAC Alisa Pozytywne A.D.H.D. Pavol Seman / SK
BDT Fena otevřená V1, CAC, res. CACIB Olivia Sun Garden Calypsa Pavol Seman / SK
BDT Fena šampionů V1, CAC, CACIB, BOS Ursina Garden Calypsa Pavol Seman / SK
BRT Pes mladých V1, CAJC, BOJ Barnaby zpod Chlumských hájů Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes mladých V2 Wayne Fleret Moravia Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes mladých V4 Arnošt z Ječmíňáku Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes mladých V4 Kevin Vakuc Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes mladých VD Alois z Ječmíňáku Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes mladých VD Baxter Odvážný lovec Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes mladých VD Ir z Mšenské cihelny Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes mezitřída V1, CAC, res. CACIB Voldemort Fleret Moravia Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes mezitřída V2, res. CAC Farock z Jatin Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes mezitřída V3 Crash od Lesa Holá Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes mezitřída V4 X-Men ze Stružského dvora Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes otevřená V1, CAC Xeryés ze Stružského dvora Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes otevřená V2 Cyrus z Jesence Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes otevřená V3 Funny Boy Ketinela Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes šampionů V1, CAC, CACIB, BOB Bud Spencer Borderhouse Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes šampionů V2, res. CAC Imperterrito Baro Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Pes šampionů V3 Avico De Marco's hunter Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Fena dorostu VN1 Charming Sarah Ketinela Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Fena mladých V1, CAJC, BOS Goody z Romanova chovu Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Fena mladých V2 Elvíra Exclusive z Jesence Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Fena mladých V3 Andělka z Ječmíňáku Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Fena mladých VD4 Agnes z Ječmíňáku Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Fena mezitřída V1, CAC, CACIB Duffy z Vlčnova Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Fena otevřená V1 Free Hunter Jessie Radekova Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Fena otevřená VD3 Chessie Bubbles z Mšenské cihelny Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Fena otevřená D Orina Bohemia Diplomat Ekaterina Senashenko / RUS
BRT Fena šampionů V1 Entrancing Endive Kuburumba Ekaterina Senashenko / RUS
BRA Fena šampionů V1, CAC, CACIB, BOB Be Sexy Metheora Magdalena Świetoń / PL
CT Pes mezitřída V1, CAC, CACIB Anton Pupulu Ekaterina Senashenko / RUS
CT Pes veteránů V1, BOV, BOB Uff Laraff Ekaterina Senashenko / RUS
CT Fena štěňat VN1 Bohdana Pupulu Ekaterina Senashenko / RUS
CT Fena mladých VD1 Beatris Simita Bohemica Ekaterina Senashenko / RUS
CT Fena mezitřída V1, CAC, res. CACIB Amálie Pupulu Ekaterina Senashenko / RUS
CT Fena šampionů V1, CAC, CACIB Nartoun Reca Diktátorka Ekaterina Senashenko / RUS
CT Fena veteránů V1, BOS Cesmína Karolita Ekaterina Senashenko / RUS
DDT Fena šampionů V1, CAC, CACIB, BOB Gloria Mea Magic Almonds Pavol Seman / SK
SCT Pes mezitřída V1, CAC, CACIB Messi Braveheart Wanton Buddy's Ekaterina Senashenko / RUS
SCT Pes otevřená V1, CAC, res. CACIB Lord of Irish Dreams Wanton Buddy's Ekaterina Senashenko / RUS
SCT Pes šampionů V1, CAC Enrico z Tržiště Ekaterina Senashenko / RUS
SCT Pes veteránů V1, BOV, BOS House of Softy Orlando Ekaterina Senashenko / RUS
SCT Fena mladých VD1 Hillary Bien Amis Ekaterina Senashenko / RUS
SCT Fena mezitřída V1, CAC Madisson Maddie Wanton Buddy's Ekaterina Senashenko / RUS
SCT Fena otevřená V1, CAC, CACIB, BOB Flare Kní-York z Tržiště Ekaterina Senashenko / RUS
SCT Fena šampionů V1, CAC, res. CACIB Aireen Kni-York White Amber Ekaterina Senashenko / RUS
IRT Pes čestná V1 Twist Sfora Nemroda Ekaterina Senashenko / RUS
IRT Fena mladých V1, CAJC, BOJ Bluefairy Forest Irish Ekaterina Senashenko / RUS
IRT Fena mezitřída V1, CAC, CACIB, BOB Ice N Fire Simply Irish Ekaterina Senashenko / RUS
IRT Fena otevřená VD1 Berry Moravia Univerzál Ekaterina Senashenko / RUS
IRT Fena šampionů V1 First Class Betirish Ekaterina Senashenko / RUS
JRT Pes dorostu VN1 Hot N'Cold Ann Puzzle Charlotta Mellin / S
JRT Pes mladých V1, CAJC, BOJ Fancy Pants Charlotta Mellin / S
JRT Pes mladých V2 Crash Bandicoot White Star Bohemia Charlotta Mellin / S
JRT Pes mezitřída V1, CAC, res. CACIB Alex Merphy Lovely-Orange Charlotta Mellin / S
JRT Pes mezitřída VD2 Veni Vidi Vici od Bobří řeky Charlotta Mellin / S
JRT Pes otevřená V1, CAC Oliver Via Heraltisz Charlotta Mellin / S
JRT Pes otevřená VD2 Autumn BlackChestnut Jika Ami Charlotta Mellin / S
JRT Pes pracovní V1, CAC Pink Floyd Via Heraltisz Charlotta Mellin / S
JRT Pes šampionů V1, CAC, CACIB, BOB Lovely-Orange Running Rony Charlotta Mellin / S
JRT Pes šampionů V2, res. CAC Addams Pugsley Ann Puzzle Charlotta Mellin / S
JRT Fena dorostu VN1 Saphira Via Heraltisz Charlotta Mellin / S
JRT Fena dorostu VN2 Hoppípolla Ann Puzzle Charlotta Mellin / S
JRT Fena mezitřída V1, CAC, CACIB, BOS Xanty Bohemia Point Charlotta Mellin / S
JRT Fena otevřená V1, CAC Pink Padme Via Heraltisz Charlotta Mellin / S
JRT Fena otevřená V2, res. CAC Debbie Vojkuto Charlotta Mellin / S
JRT Fena otevřená VD3 Savanah od Bobří řeky Charlotta Mellin / S
JRT Fena pracovní V1, CAC, res. CACIB Lara Croft Bohemia Point Charlotta Mellin / S
JRT Fena šampionů V1 Belle Amour Budweis Jack Charlotta Mellin / S
CR Pes mezitřída V1, CAC, res. CACIB Max for Podhay Solven House Pavol Seman / SK
CR Pes šampionů V1, CAC, CACIB, BOB Expert of Podhay Pavol Seman / SK
CR Fena mladých V1, CAJC, BOJ Jullie of Podhay Pavol Seman / SK
CR Fena mladých V2 Zalazar Tommelise Pavol Seman / SK
CR Fena mezitřída V1, CAC, res. CACIB Prokne Hoity-Toity Gang Pavol Seman / SK
CR Fena šampionů V1, CAC, CACIB, BOS Ophelia Hoity-Toity Gang Pavol Seman / SK
KBT Pes mezitřída V1, CAC, CACIB, BOB Delareina of Edbrios Ragnar Ekaterina Senashenko / RUS
KBT Pes otevřená V1, CAC Statement Wapini Dvomaro Ekaterina Senashenko / RUS
KBT Pes šampionů V1, CAC, res. CACIB Perdor Kerrydom Court Ekaterina Senashenko / RUS
KBT Fena šampionů V1, CAC, CACIB, BOS Maxima z Plockiego Wzgórza Ekaterina Senashenko / RUS
LT Pes mladých V1, CAJC, BOS Arnie Lake Orkif Star Fox Magdalena Świetoń / PL
LT Fena mladých V1, CAJC, BOJ, BOB Victoria Rus Terrier Cardenal Magdalena Świetoń / PL
MT Pes mezitřída V1, CAC, CACIB, BOB Ayan Alegría de Stupy Ekaterina Senashenko / RUS
MT Pes mezitřída V2, res. CAC, res. CACIB Kismo vom Trajan Ekaterina Senashenko / RUS
MT Fena mladých V1 Moon Phase Aluzja Ekaterina Senashenko / RUS
MT Fena šampionů V1, CAC, CACIB, BOS Flerovium Rattustrap Ekaterina Senashenko / RUS
NFT Fena mladých V1, CAJC, BOJ Quendy of Zafi od Spešovské skály Ekaterina Senashenko / RUS
NFT Fena otevřená VD1 Isabel of Zafi od Spešovské skály Ekaterina Senashenko / RUS
NOT Pes mladých V1, CAJC, BOJ Fred Flinstone Lovely Companion Ekaterina Senashenko / RUS
NOT Pes mezitřída V1, CAC, CACIB, BOB Bright Son of Daiz Nixline Ekaterina Senashenko / RUS
NOT Pes šampionů V1, CAC, res. CACIB Charm Terry-Westie Ekaterina Senashenko / RUS
NOT Pes šampionů V2, res. CAC Hattrick Honey Goblin Ekaterina Senashenko / RUS
NOT Fena dorostu VN1 Letty Jess Terry-Westie Ekaterina Senashenko / RUS
NOT Fena mezitřída VD1 Anica Anteja Ekaterina Senashenko / RUS
NOT Fena otevřená V1 Fluffy Red Girl Terry-Westie Ekaterina Senashenko / RUS
NOT Fena otevřená VD2 Charisma Terry-Westie Ekaterina Senashenko / RUS
PRT Pes mladých V1, CAJC, BOJ Aerosmith Cordis Venatore Charlotta Mellin / S
PRT Pes mladých V2 Berentzen Beatific Beast Charlotta Mellin / S
PRT Pes mezitřída V1, CAC, CACIB, BOB Nugget Kozlík Ritakim Charlotta Mellin / S
PRT Pes otevřená V1, CAC, res. CACIB Olaf Ritakim Charlotta Mellin / S
PRT Pes pracovní VD1 Igor Kutcher - Chan Charlotta Mellin / S
PRT Pes šampionů VD1 Anton Django's Unchained Charlotta Mellin / S
PRT Fena mladých V1 Argali Cordis Venatore Charlotta Mellin / S
PRT Fena mladých VD2 Demi Moore Mazurski Brzeg FCI Charlotta Mellin / S
PRT Fena šampionů V1, CAC, CACIB, BOS Flor Ritakim Charlotta Mellin / S
PAT Pes mezitřída V1, CAC, BOB Django z Vémyslických luk Jiří Janda / CZ
PAT Fena otevřená V1, CAC, BOS Carmen z Čelivského kopce Jiří Janda / CZ
PAT Fena otevřená V2, res. CAC Eny z Oklikova Jiří Janda / CZ
SET Pes šampionů V1, CAC, CACIB, BOB Dinamic Creature Elevate Pavol Seman / SK
SET Fena šampionů V1, CAC, CACIB, BOS Doris Elevate Pavol Seman / SK
SKY Pes otevřená V1, CAC, res. CACIB Cameron z Nory Susla Magdalena Świetoń / PL
SKY Pes šampionů V1, CAC, CACIB, BOB Flanagan Limited Edition Magdalena Świetoń / PL
SKY Fena mladých V1 Flare Star Bohemia Čoko Magdalena Świetoń / PL
SKY Fena mezitřída V1, CAC, res. CACIB Gabriella Kiaora Magdalena Świetoń / PL
SKY Fena otevřená V1, CAC, CACIB, BOS Caravella z Nory Susla Magdalena Świetoń / PL
SKY Fena šampionů V1, CAC Zuzuela z Nory Susla Magdalena Świetoń / PL
ST Pes otevřená V1, CAC, res. CACIB Cartier de Lune Glamour X'Travaganza Magdalena Świetoń / PL
ST Pes šampionů V1, CAC, CACIB, BOB Lochraven American Warrior Magdalena Świetoń / PL
ST Fena mladých V1, CAJC, BOJ Everlasting Love Glamour X'Travaganza Magdalena Świetoń / PL
ST Fena mezitřída V1, CAC, res. CACIB Katrin Euri-Escot Magdalena Świetoń / PL
ST Fena mezitřída V2 Lucia's Dream Sweet and Spicy Magdalena Świetoń / PL
ST Fena šampionů V1, CAC, CACIB New Lady Hannah Moravia Magdalena Świetoń / PL
TF Fena mezitřída V1, CAC, BOB Aloisia od Rytíře Malovce Jiří Janda / CZ
WT Pes šampionů neposouzen Yuzniy Ural Rus Marikon Magdalena Świetoń / PL
WT Fena otevřená V1, CAC, CACIB, BOB Terrierix Olivia Simpkins Magdalena Świetoń / PL
WHW Pes mladých V1 Dustin Třešňový květ Magdalena Świetoń / PL
WHW Pes mezitřída V1, CAC, CACIB, BOB Bocans Bohemian Rhapsody Magdalena Świetoń / PL
WHW Pes mezitřída V2, res. CAC, res. CACIB Just Stole My Heart od Bobika Magdalena Świetoń / PL
WHW Pes mezitřída V3 Jake Star West Magdalena Świetoń / PL
WHW Pes otevřená V1 C'Dick Cartier Blataj Magdalena Świetoń / PL
WHW Pes otevřená V2 Ken Astra Alba Magdalena Świetoń / PL
WHW Pes šampionů V1, CAC Dukat Fredy Adoxa Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena mladých V1, CAJC, BOJ, BOS Petarda Superbia Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena mladých V2 Mafia od Bobika Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena mladých VD3 Enny Bílý Hurricane Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena mezitřída V1, CAC Yolanda Kalisma Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena mezitřída V2, res. CAC Jackie Star West Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena mezitřída V3 Ryll'Charisma Apassionata Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena otevřená V1, CAC, CACIB Forbidden Fruit Ice Touch Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena otevřená V2, res. CAC Chacha Rose Star West Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena otevřená V3 Adelina Paradise Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena šampionů V1, CAC, res. CACIB Boohoo Floret Blataj Magdalena Świetoń / PL
WHW Fena šampionů V2, res. CAC I'm Too Sexy od Bobika Magdalena Świetoń / PL

Tento web používá soubory cookies,

a to jen ty nezbytné pro správné fungování.

Souhlasím